Finanse i bankowość

 
Jeżeli chcemy poznać dokładne definicje finansów i bankowości, warto poszukać w sieci. Otóż, finanse to cały ogół procesów, które są związane z rozporządzaniem, gromadzeniem i wydawaniem pieniądza. Gromadzenie ma dwie postacie – zwrotną (kiedy to mówimy o pożyczce) i bezzwrotną. Pieniądz można wydawać w kilku formach. Jednym z nich jest transfer. Innym – realizacja swojego prawa do produktu lub usługi. Finanse mają kilka określonych funkcji, np. funkcja stymulacyjna, czyli hamowanie albo pobudzanie działalności gospodarczej. Inną z funkcji jest rozdzielcza, która dzieli się na 3 podgrupy: ostateczną (przy zakupie produktu, wypada on z rynku), transakcyjną (podczas jej wykonywania przeprowadzane jest wiele różnych transakcji), oraz transferową (pieniądz przemieszcza się na rynku bez towaru). Pozostałe funkcje finansów to: fiskalna (fundusze gromadzi się przez obligacje, podatki, oraz przedsiębiorstwa i banki) oraz kontrolna. Finanse dzieli się na przedmiotowe i podmiotowe. Bankowość natomiast jest nauką o określonych przedsiębiorstwach bankowych i ich otoczeniu.Zajmuje się ona zagadnieniami związanymi ściśle z funkcjonowaniem systemu bankowego, operacji bankowych i produktów, a także opracowuje zagadnienia dotyczące zarządzania ryzykiem bankowym. Bankowość to także dział księgowości, gdzie uczy się o operacjach finansowych, które wchodzą w zakres działalności banków. Finanse i rachunkowość to jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów. Występuje na wielu polskich uczelniach, tak więc każdy na pewno znajdzie miejsce i uczelnię dla siebie. Jest to kierunek odpowiedzialny i oczywiście bardzo związany z matematyką i ekonomią. Finanse i bakowość to niewątpliwie jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów.